Oferim serveis d’assessoria, consultoria i planificació de serveis de seguretat per cobrir i satisfer les necessitats dels nostres clients. Tot el nostre personal aquesta altament qualificat i amb una contrastada experiència en el sector.

Serveis que prestem:

  • Planes d’Emergència i Evacuació.
  • Planes d’Autoprotecció.
  • Pla de Director de Seguretat.
  • Manuals de Procediments.
  • Auditoria de Seguretat.
  • Anàlisi de Riscos.
  • Pla de Contingència.
  • Planes de Continuïtat de Negoci.
  • Adequacions a normatives.